FORENINGSPORTAL Foreninger i Gjerdrum

Ask Billiard Club

Idrett 

Ask Billiard Club (ABC) ble stiftet 16.09.2010. Vi drifter ABC Biljardstudio og holder til i Gjerdrum Kulturhus. Vi har fem biljardbord tilgjengelig og arrangerer kurser for nybegynnere, samt trening og turneringer for de som ønsker en mer organisert aktivitet. Skoleklasser, bedrifter, idrettslag og andre grupper er velkommen til å besøke oss etter avtale. Vår aktivitet er tilpasset alle aldersgrupper, og har god tilgjengelighet også for personer med redusert førlighet. I gruppen vår finnes også aktive utøvere på høyt nasjonalt og internasjonalt plan. ABC har vunnet 5 av 7 mulige gull i NM for lag de siste årene. Du når oss på askbilliardclub@gmail.com eller kontakt vår leder Jørgen.

Ask Private Musikkskole

Kultur 

Musikkundervisning, samlinger, konserter, søndagsøvinger, markeringer som f.eks. Gjerdrumsdagen skjer på frivillig basis. Gir også støtte til elever på deres egne arrangementer og musikkvirksomhet. På selve musikkskolen betaler elevene en egenandel.

Ask Storvel

Diverse 

Ask StorVel er en politisk uavhengig interesseorganisasjon for innbyggere i og omkring Ask sentrum. Foreningen har pr. april 2018 ca. 425 husstander samt at flertallet av boligsameiene er tilsluttet som medlemmer. Styrets sammensetning etter generalforsamlingen i april 2018 er: Styreleder- Bård Tisland, Kasserer- Hilde E. Iversen, Styremedlemmer- Anders Beck- Geir Havenstrøm, Arne Stadheim. Varamedlemmer- Ivar Arne Mjøen- Odd Sæther. Ask StorVel er en pådriver i aktuelle temaer som trivsel og godt bomiljø, funksjonell infrastruktur, forskjønnelse av bygdas sentrum. Målet vårt er at Ask skal være verdens beste sted å bo.

Astma- og Allergiforbundet (NAAF) Øvre Romerike storlag

Diverse 

NAAF er en partipolitisk nøytral og uavhengig organisasjon for alle som berøres av astma, kols, allergi, eksem og overfølsomhet. Vi jobber for at alle med sykdommen skal få bedre tilgjengelighet og livskvalitet på lik linje med friske personer. Vi sprer kunnskap og kjennskap til sykdomskomplekset. Vi vil også bekjempe miljøforurensning, ute som inne. Sosiale tiltak for både store og små. Vi har bading for barn og barnefamilier på Gjestad, Jessheim hver lørdag. Hjemmesider www.naaf.no

Byttomfoten Runddanslag

Kultur 

Byttomfoten Runddanslag er en dansegruppe som har holdt til i Gjerdrum i 38 år (2023). Vi danser for det meste gammaldans, folkedans og litt linedance. Vi er ca. 20 medlemmer og møtes ca. 4 ganger i semestret, ofte siste fredagen i måneden fra kl 11.00 -16.00, på Kulturhuset (Perstuen). Vår instruktører er Else og Idar Thorstensen fra Lørenskog. Nye medlemmer er velkomne.

Gjerdrum Atletklubb

Idrett 

Tren bryting, innebandy, styrke eller kampsport med de triveligste folka i Gjerdrum. Vi holder til i kjelleren under Gjerdrum bo- og behandlingssenter på Ask. Velkommen til oss!

Gjerdrum Bygderevy

Kultur 

Med et skråblikk på lokale meritter, ser vi tilbake på det som har skjedd i Gjerdrum sist år. Årlige forestillinger i Gjerdrum Kulturhus. Ta kontakt med oss på epost gjerdrumbygderevy@gmail.com.

Gjerdrum Bygdeungdomslag

Bygdelag/velforening og ungdomslag 

Norges Bygdeungdomslag (NBU) har til formål å samle all ungdom som er interessert i bygdesamfunnet i den hensikt å ivareta og fremme bygdenes og ungdommens interesser. NBU vil i sitt arbeid sikre og utvikle bygdenes næringsgrunnlag og bosetting. NBU bygger sitt arbeid på kristen grunn og vil aktivt motarbeide nød og urett. NBU arbeider for kulturell opplysning og utvikling. Norges Bygdeungdomslag er en landsdekkende, frivillig og demokratisk ungdomsorganisasjon som jobber for levende bygder, og for å gi våre medlemmer alle muligheter. Vi skaper sosiale møteplasser på bygda, og jobber for at bygda skal være et reelt alternativ når unge velger bosted. Vi mener det er et gode å ha bosetting og næringsliv i hele landet. 

Gjerdrum Danseklubb (HappyDance)

Idrett 

Vi holder dansekurs og arrangerer sosiale dansekvelder. Primært går det i swing og linedance. Vi har dansetilbud fra 2år og oppover. Våre aktiviteter foregår stort sett på Gjerdrum kulturhus. For mer info sjekk ut vår facebookside https://www.facebook.com/HappydanceGjerdrum/ eller vår hjemmeside www.happydance.no.

Gjerdrum Frisklivsentral

 

Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende helsetjeneste. Frisklivssentralen tilbyr hjelp og støtte til personer som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold, tobakk og andre helsemessige utfordringer. Man trenger ikke å være syk eller å ha en diagnose for å være deltaker. Frisklivssentralen er for alle!

Gjerdrum Frivilligsentral

Kultur 

Frivilligsentralen er en møteplass og arena for frivillig arbeid. Vi legger vekt på tverrfaglig samarbeid med organisasjoner, lag/foreninger og det offentlige. Sentralen skal være en aktiv støttespiller for å skape et godt og levende lokalmiljø. Alle som ønsker kontakt er velkommen uansett alder, kjønn og etnisk tilhørighet. De frivillige hjelperne har taushetsplikt.

Gjerdrum golfklubb

Idrett 

Gjerdrum golfbane er en utfordrende 9 hulls bane som ligger i Brådalsveien 27 sentralt på Ask. Det er et stor juniormiljø, og det holdes kurs for nye golfere i alle aldere 5 - 6 ganger i året. Kafeèn serverer bla. kaffe og vafler og er åpen alle dager mellom kl 10.00 og 18.00, så sant klubbhuset er åpent.

Gjerdrum Historielag

Kultur 

Laget har som formål å fremme interesse for bygdas kultur og historie, og øke kunnskapen om levesett og arbeidsvilkår i tidligere tider. Gjennom våre aktiviteter ønsker vi å bidra til lokal tilhørighet og kulturell forankring. Vi arrangerer turer, kulturvandringer, temamøter, utstillinger m.m.

Gjerdrum Idrettslag

Idrett 

GIL er et fleridrettslag med aktivitetstilbud innen 10 ulike idretter (Alpint/Hopp, Fotball, Håndball, Idrettsskole, Innebandy, Langrenn, Skiskyting, Taekwondo, Sykkel/Freeride og Trim). I tillegg er E-sport og frisbeegolf under oppstart.

Gjerdrum lokallag av Humanetisk forbund (HEF)

Religion og livssyn 

"HEF Gjerdum har 210 medlemmer. Vår hovedoppgave de siste årene har vært å gjennomføre humanistisk konfirmasjonsseremoni. Selve undervisningen av konfirmantene er det fylkesadministrasjonen som har ansvar for. Utover dette arrangerer vi åpne folkemøter. Tematikk kan være: ulike filosofikafeer, fordredrag om aktuell problemstillinger som sosiale medier og påvirkning på lokaldemokrati. Vi hører gjerne fra medlemmer og andre om aktuelle temaer som kan være aktuelle for nye møter.

Gjerdrum Motorklubb

Idrett 

"Motorklubb som driver med motocross for barn fra 5 år og oppover, klubben har sykler som nye medlemmer kan prøve med instruktør til stede på avtalte tider. Klubben har som motto "Det viktigste er å delta, ikke å vinne."

Gjerdrum Musikklag

Kultur 

Gjerdrum musikklag ble stiftet i 1967 og er et voksenkorps med janitsjarbesetning. I dag er vi ca 35 aktive medlemmer under ledelse av dirigent Tanja Räsänen. Vi er stolte av å titulere oss som ""lokal kulturformidler"" og arrangerer konserter, show og andre glade innslag i og utenfor bygda. Musikklaget stiller også med en messingkvintett som underholder på mindre arrangementer. Vi har også en tyrolergruppe som i tillegg til tyrolermusikk spiller swing og gammeldans .Vi øver hver mandag kl. 18.30 - 21:30 i kulturhuset. Bor det en musikant i deg? Ta kontakt - du er hjertelig velkommen til oss!

Gjerdrum Orienteringslag

Idrett 

Gjerdrum orienteringslag (GOL) driver opplæring og trening for barn og ungdom innen orientering. Vi arrangerer også turorientering (Postfinner’n) og Stolpejakt i Gjerdrum og Nannestad. Gjerdrum orienteringslag har laget orienteringskart og turkart over store deler av Romeriksåsen. Mer info på : www.gjerdrumol.no

Gjerdrum Rock Club

Kultur 

Gi publikum og medlemmer gode konsertopplevelser. Arrangere minst to større konserter årlig med kjente navn innen rock i tillegg til mindre konserter med lokale artister. Spre kunnskap om og øke forståelse og interesse for rock og beslektede musikkformer. Opparbeide økonomi til å arrangere egne konserter eller stille sikkerhet i samarbeid med andre arrangører. Arrangere klubbkvelder for medlemmer. Arrangere reiser for å oppleve konserter og andre rockrelaterte arrangementer. Promotere lokale band.

Gjerdrum Rullepark

Idrett 

Gjerdrum Rullepark skal legge til rette for egenorganisert rullende aktivitet i bygda. Sparkesykkel, skate, Bmx m.m All aktivitet skal så langt det er mulig være gratis og åpent for alle, alltid. Et anlegg ved ungdomsskolen og en miniramp+granittelementer ved Gjerdrum barneskole.

Gjerdrum Sanitetsforening

Diverse 

Sanitetskvinnene har som mål å styrke kvinner og barns helse, ve og vel. Følg oss på Facebook ”Gjerdrum Sanitetsforening”, eller besøk vår stand på Gjerdrumsdagen Alle er velkommen til våre arrangement!

Gjerdrum Seniordans

Kultur 

Seniordans/linedans er et helsebringende tiltak og lystbetont fysisk aktivitet for eldre mennesker fra 55 år og oppover så lenge helsa holder. Danser på Gjerdrum kulturhus, Solheimstua hver onsdag fra kl 10.00-12.00.

HLF Midtre Romerike

Humanitære org. 

Laget dekker kommunene Gjerdrum, Nannestad, Auli i Nes, Sørum, Ullensaker og er tilsluttet HHLF(Hørselshemmede Landsforbund) gjennom HLF Akershus. HLF skal arbeide for at hørselshemmede får bedre livskvalitet, gjøres mest mulig selvhjulpne og drive med informasjon og forebyggende arbeid.

Kløfta Rotaryklubb

Diverse 

Kløfta Rotaryklubb ble stiftet i 1970 og har medlemmer fra romerikskommunene Gjerdrum, Sørum og Ullensaker. Klubben har møter hver mandag kl 19.00 i klubbhuset på Kløfta. Møtene varer 1 time og inneholder spennende foredrag om tidsaktuelle temaer. Foredragsholderne er kjente, kunnskapsrike personer både på riks- og lokalplan. Noen ganger arrangeres det bedriftsbesøk til foretak i regionen for å se og høre mer om disse. Noen mandager er avsatt til møter i klubbens komiteer og til sosiale arrangementer.

Kvinnenettverket i Gjerdrum

Diverse 

Kvinnenettverket i Gjerdrum: Et sted å møtes, bli kjent, utveksle ideer, lære nytt, ha det hyggelig, en time-out i hverdagen. Kvinner er viktige brobyggere for familiens tilhørighet i kommunen. Kvinnenettverket i Gjerdrum kan bli et godt og viktig møtested for kvinner fra alle kulturer. Kvinnenettverket har hobbycafe på kulturhuset annenhver torsdag kl. 18.00 -21.00. Dette er åpent for alle. I tillegg har vi aktiviteter en lørdag/søndag i måneden. Hvilken dato blir annonsert på Facebook. Søk Kvinnenettverket i Gjerdrum. .

Lhl Nannestad og Gjerdrum

Humanitære org. 

LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, er en interesseorganisasjon for mennesker med hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, astma og allergi og deres pårørende. Lokallaget driver diverse trimaktiviteter og Golf Grønn Glede på golfbanen i Gjerdrum Lagsmøter hver 1. tirsdag i måned samt turer vår og høst. Ca 412 medlemmer lokalt. På landsbasis ca50000 medlemmer fordelt på 270 lag Â

Liljen 4H

Diverse 

Vil du bli 4H-er? Har du lyst på en sosial, aktiv og morsom hobby? Da er du hjertelig velkommen i 4H. Liljen 4H i Gjerdrum har ca. 25 medlemmer i alderen 9 - 19 år. Vi møtes ca. 1 gang pr. måned i tillegg til at medlemmene er aktivt med på 4H-leir, kurs og andre samlinger - alt etter hva man har lyst til. 4H Norge er en landsomfattende, ideell barne- og ungdomsorganisasjon som er livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig. Organisasjonens formål er å utvikle en aktiv og samfunnsengasjert ungdom med ansvarsfølelse og respekt for natur og mennesker.

Lpp Romerike Landsforeningen for Pårørende Innen Psykisk Helse Romerike

Humanitære org. 

LPP - Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse er en uavhengig interesse-, og brukerorganisasjon. Skal være en støttespiller og et nettverk for pårørende til psykisk syke. Skal løfte opp pårørenderollen - de pårørende skal bli spurt og tatt med på råd når det gjelder behandlingen, og samtidig får hjelp og støtte for egen del (bla. økonomisk og juridisk rådgivning og psykologisk bistand). Skal være en pådriver overfor myndighetene (lokalt og sentralt) for å få et bedre behandlingstilb...

Mjølkerampa AS

Helse og humanitær 

Vi "skreddersyr" et tett samarbeid med eksterne samarbeidspartnere som psykisk helsetjeneste, habtjeneste(ahus), DPS(distrikts psykiatrisk poliklinikk), ARA(avdeling for rus og avhengighet), fastlege og event. andre instanser for best mulig måloppnåelse for den enkelte deltaker.

Nannestad og Gjerdrum Røde Kors

Humanitære org. 

Nannestad Røde Kors Hjelpekorps ble stiftet 22. mai 1979, og tok senere navnet Nannestad og Gjerdrum Røde Kors. Vi dekker kommunene Nannestad og Gjerdrum. Vi er her, hvor er du? Nannestad og Gjerdrum Røde Kors trenger deg, enten som passiv eller aktiv medlem. Røde Kors utgjør et frivillig beredskapslag for bl.a. ulykker og søk etter savnende personer. Vi er aktive i ditt lokalmiljø, men bidrar også andre steder. Vi driver en ambulansetjeneste, holder...

Ressursnettverk for barn og unge (RBU)

 

RBU (Ressursnettverk for barn & unge) ble etablert for over 10 år siden. Målet med vår virksomhet er å sikre barn og ungdoms rett til å delta i sosiale aktiviteter. Hvert år hjelper vi ca, 100 barn og ungdommer direkte. I tillegg bistår vi med å utvikle møteplasser og aktiviteter for barn og ungdom i samarbeid med Gjerdrum Kommune og andre lokale aktører. RBU er tilknyttet Gjerdrum Idrettslag, og vi er finansiert via sponsormidler og bidrag fra stiftelser og tilskuddsordninger.

Romerike Sopp- og Nyttevekstforening

Diverse 

Romerike sopp- og nyttevekstforening er åpen for medlemmer fra hele Romerike og har i dag ca. 310 medlemmer. Vi arrangerer dagsturer og kurs om nyttevekster på vår og forsommer. Vi ønsker å øke bruken av og kunnskap om sopp og nyttevekster blant medlemmene og i samfunnet. Interessert i sopp? Liker du å gå i skogen? Har du lyst til å lære mer om sopp? Høsten arrangerer vi både turer og kontroller og kurs om sopp. Se hjemmesiden vår for oversikt over aktivitetene: www.romerikesopp.net Facebook: www.facebook.com/Romerikesopp

Romeriksåsen Sykkelklubb

Idrett 

Velkommen til Romerikes største terrengsykkelmiljø! Terrengsykkelklubb er for alle som bor i området rundt Romeriksåsen. På Facebooksidene får du et godt inntrykk av miljøet og hva som skjer i klubben vår. Klubben ble etablert i 2005.

Søndre Eikeberg Rideklubb

Idrett 

Søndre Eikeberg Rideklubb er en rideklubb som skal legge til rette for sportslig utvikling for både de med og uten egen hest. I samarbeid med Stall Eikeberg ønsker vi å skape en arena for faglig og sosial utvikling for barn og voksne.

Øvre Romerike lokallag av Norges Fibromyalgiforbund

Humanitære org. 

Norges Fibromyalgi Forbund er en pasientorganisasjon for alle med fibromyalgi. Forbundets formål er å arbeide for og bedre situasjonen for alle som lider av fibromyalgi, gjøre sykdommen kjent, forstått og akseptert. Gjennom dialog og samarbeid med offentlige myndigheter arbeider Forbundet for at pasienter med fibromyalgi skal oppnå samme rettigheter som andre kronisk syke. Forbundet arbeider også aktivt for å støtte forskning om fibromyalgi, Øvre Romerike lokallag av Norges Fibromyalgiforbund...

Øvre Romerike pensjonistuniversitet

Kultur 

Øvre Romerike Pensjonistuniversitet - ØRPU kan ønske velkommen til nye nettsider. ØRPU ble stiftet 01.02.2007 og har nå ca. 200 medlemmer. Vi holder våre møter i Ullensaker Kulturhus på Jessheim. Vi har møte 1.torsdag i hver måned kl 1200. Vi legger stor vekt på å skaffe foredragsholdere med interessante og aktuelle foredrag Hensikten med egne nettsider er først og fremst å informere alle medlemmene, og selvsagt alle andre interesserte, om våre møter og andre aktiviteter. Nå i startfasen legg...

Nyttige lenker

Kontakt

Sosiale media

2024 © Foreningsportal